naruto PS Vita Themes & Wallpaper

Naruto Bijuu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars8 Votes, Rating: 4.00

Naruto Harem

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars4 Votes, Rating: 2.75

Naruto Sasuke

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Votes, Rating: 3.67

Itachi Akatsuki

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars7 Votes, Rating: 4.14

Uchiha Clan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars1 Votes, Rating: 5.00

Sharingan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars10 Votes, Rating: 3.40

Itachi anbu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars3 Votes, Rating: 4.67

Curse Team Naruto

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars4 Votes, Rating: 4.25

sasuke and Sakura

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars4 Votes, Rating: 3.75

sasuke odio

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars4 Votes, Rating: 3.25

itachi &sasuke

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars11 Votes, Rating: 3.18

minato , itachi , sasuke & naruto

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars7 Votes, Rating: 3.43